Vytisknout
Zobrazeno: 22000

Připravili jsme pro své klienty přístup k informačnímu serveru prostřednictvím sítě internet. Na tomto serveru mohou uživatelé služby najít informace, týkající se zejména jejich bytových jednotek a předsedové výborů samospráv a předsedové výborů SVJ (pověření vlastníci) i některé informace o jejich domě.

Uživatelé (vlastníci a nájemci jednotek) této služby si mohou vyhledat údaje týkající se předpisu nájemného a data jeho úhrady, informace o předpisu záloh, vyúčtování zálohových položek za účetní období své jednotky a domu jako celku a mohou zadávat žádost o změnu předpisu své jednotky.
Předsedové výborů samospráv a předsedové výborů SVJ (pověření vlastníci) si mohou vyhledat informace z pasportu domu (výměry bytů, počty bydlících), vyúčtování domu jako celku, stav a čerpání FO k určenému datu.
Skladba zpřístupněných položek jak pro uživatele jednotek, tak pro předsedy samospráv a výborů může být podle potřeb operativně měněna.

Přístup k informačnímu serveru Stavebního bytového družstva Cheb je určen pro členy družstva, pro vlastníky a nájemníky bytových jednotek spravovaných Stavebním bytovým družstvem Cheb, kteří mají přístup k síti Internet. K využívání této služby stačí jen vyplnit a podepsat formulář "Žádost o přidělení přístupového jména a hesla do internetové aplikace", který najdete na adrese Formuláře, a s touto žádostí se osobně dostavit v úředních hodinách (pondělí a středa) na oddělení účtárny SVJ pro vygenerování příslušného přístupového kódu (PIN).

Každý by si měl tento doklad uschovat pro případ, kdyby údaje potřebné pro přihlášení zapomněl. Přístup bude aktivován následující den, kdy se již uživatel bude moci k informačnímu serveru přihlásit a internetovou aplikaci používat. Stačí jen, aby na oficiálních stránkách družstva http://www.sbdcheb.cz na hlavní stránce kliknul na odkaz "informační server ", nebo aby v internetovém prohlížeči zadal adresu http://www.sbdcheb.cz/is.

Systém je zabezpečen tak, aby důvěrná data jednotlivých klientů byla ochráněna před cizím přístupem a tím před případným zneužitím. Při přihlašování uživatel musí zadat své uživatelské jméno a heslo, které zná pouze on. Na základě těchto údajů je uživateli povoleno nahlížet pouze na odpovídající údaje. Navíc lze zajistit, aby se určitý uživatel mohl přihlásit pouze z určité IP adresy, kterou uvede na žádosti o přidělení přístupového jména a hesla. Internetová aplikace se samozřejmě bude neustále vyvíjet. Již nyní připravujeme rozšíření funkcí systému o možnost pomocí internetu zasílat některé žádosti a formuláře.

Doufáme, že s novou službou budete spokojeni a že ji budete plně využívat.