Vytisknout
Zobrazeno: 7965
Rámcová pojistná smlouva č.7720273058 pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků jednotek uzavřená mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vinna Insurance Group a Svazem českých a moravských bytových družstev uzavřená s účinností od 1. dubna 2008 se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena výboru společenství vlastníků jednotek. Není-li zvolen výbor pojištění se vztahuje na vlastníka jednotek, kterého shromáždění vlastníků jednotek pověřilo výkonem funkce výboru. Pojištění se vztahuje i na členy kontrolní komise nebo revizora společenství vlastníků jednotek, jsou-li podle stanov společenství ustaveni. Odpovědnost členů orgánů společenství vlastníků jednotek< vyplývající ze zákona č. 72/1994 Sb. , o vlastnictví bytů a stanov společenství se řídí ustanoveními obnčanského zákoníku. Pojištěním je dále kryta i náhrada nákladů právní ochrany pojištěných členů orgánů společenství vlastníků jednotek. Naopak, rámcová pojistná smlouva se nevztahuje na odpovědnost za škodu vyplývající z pracovněprávních vztahů ani na občanskoprávní odpovědnost vyplývající z běžného občanského života. Možnost využití této výhodné nabídky se vztahuje pouze na ta společenství vlastníků jednotek, která mají pojištěn majetek /bytový dům/ prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi SČMBD a pojišťovnou Kooperativa. Výše pojistného se stanovuje dle počtu jednotek a limitu pojistého plnění. V případě zájmu o toto pojištění, doplňující informace a přihlášku do této smlouvy se obraťte na pí. Vítkovou , ved ek. úseku SBD Cheb. Zpracovala : Vítková 21.8.2008